Kwaliteitseisen & Gedragscode

Miranda Adams Begeleiding in Werk heeft een IRO erkenning van het UWV. Hiermee zijn werkgevers en cliënten ervan verzekerd dat ze zaken doen met een betrouwbare partner die voldoet aan alle kwaliteitseisen die het UWV stelt. Het bedrijf is tot nu elk jaar geaudit door het UWV. (voor resultaten zie: Feiten & Cijfers). In 2010 schakelt het bedrijf voor het eerst een extern auditbureau in, Kema Quality, om zo de onafhankelijkheid, kwaliteit en transparantie van werken nog meer te waarborgen.

Het bedrijf is aangesloten bij de NOLOC, een beroepsvereniging van loopbaanprofessionals. Hiermee onderwerpt zij zich aan de in de Gedragscode vastgestelde regels. Ook kunnen opdrachtgevers en cliënten bij klachten een beroep doen op het Reglement van Klachtenafhandeling van de NOLOC.

Miranda Adams Begeleiding in Werk beschikt over informatie over de klant om opdrachten te kunnen uitvoeren. Om geheimhouding te waarborgen beschikt het bedrijf over een Privacybeleid.